DISCLAIMER

Hoewel de informatie op de website van Stradius met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Stradius streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Stradius geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan deze website kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website. Stradius aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op deze website gepubliceerde informatie.

Op de website van Stradius zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Tenzij anders aangegeven berusten auteursrechten en dergelijke van deze website en al het aanwezige materiaal bij Stradius. Niets van het aanwezige materiaal mag worden gebruikt voor commerciele of publieke doeleinden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stradius mag niets van deze website worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, hetzij electronisch, mechanisch, via hardcopy (fotocopie en/of print), e-copy (electronisch overnemen) of elke andere vorm hiervoor niet genoemd.

Verzoeken om toestemming dienen schriftelijk te worden ingediend.

© 2017 Stradius.

ONZE EXPERTISE

  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius

Consultancy & Concepting

Loopt u al tijden rond met een concept in uw hoofd dat u graag wilt laten uitwerken? Wij begeleiden u graag door het hele proces, van concept tot exploitatie. Vooraf voorzien we u van een kosteloos en eerlijk advies.

Een online campagne moet op de juiste manier worden opgesteld. Zo behaalt u namelijk het beste rendement. Wij hebben de kennis en de juiste technieken in huis om te zorgen dat iedere internetcampagne en online ambitie op de juiste wijze wordt aangepakt en uitgevoerd.