PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op onze website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze website eventueel een link bevatten. Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door Stradius zoals hieronder omschreven. Stradius behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina's van deze website kan Stradius u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door Stradius verzameld met als doel om misbruik te voorkomen en het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker toe. Verder kan de informatie tevens door Stradius gebruikt worden voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

Stradius kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijk informatie niet voor dergelijk doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan via het contactformulier contact met ons op. Vermeld in de mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden

Indien Stradius van mening is dat uw bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij uw informatie doorzetten naar zakelijke partners van Stradius. Zij kunnen u hierop op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk uw concurrentiekracht te verbeteren. Mocht u echter ongewenst informatie van onze zakelijke partners ontvangen, neem dan contact met hen op zodat u uit hun mailingbestand verwijderd wordt.

Misbruik

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belang worden geschaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Stradius stelt gegevens altijd ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

Stradius verzamelt via haar website eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de website bezocht worden en welke pagina's er binnen de website bekeken worden, wordt door Stradius verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door Stradius worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Nieuwsbrief

Stradius verstuurt eens per kwartaal een digitale nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

Cookies

Pagina's op de Stradius website kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de website bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen.

Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de website.

© 2017 Stradius.