PRIVACY STATEMENT

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. We willen u hier in alle openheid over infomeren. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze website eventueel een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement. Stradius behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina's van deze website kan Stradius u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Stradius zal de door u verstrekte gegevens altijd veilig en vertrouwelijk behandelen.

Op het moment dat u het contactformulier invult op onze website vat Stradius dat op als een signaal van interesse in een van onze producten en/of diensten en behouden wij ons het recht voor om uw gegevens op te nemen in ons systeem. Stradius gebruikt deze gegevens om met u contact op te kunnen nemen en om u in kennis te stellen over producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen.

Inzagerecht actief verstrekte informatie

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u altijd via het contactformulier een verzoek sturen onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" uitsluitend om Stradius te helpen de website te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en om de toegankelijkheid en kwaliteit van alle internetpagina's te verbeteren. Deze verwerking wordt automatisch door Google Analytics verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie door Google en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Misbruik

Wanneer er naar ons redelijk oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde gebruikers voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belang worden geschaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Stradius stelt gegevens altijd ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Nieuwsbrief

Stradius verstuurt periodiek digitale nieuwsbrieven. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Uw persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres worden door Stradius uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief een persoonlijk karakter te geven. Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. Uw gegevens worden dan per direct en definitief uit ons systeem verwijderd.

© 2019 Internetbureau Stradius.

ONZE EXPERTISE

  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius
  • Stradius

Vragen of geïnteresseerd in onze diensten?