internetbureau-zuid-limburg-stradius

Privacyverklaring

Stradius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stradius Internet Solutions
Pastoor van der Heijdenlaan 46
6464 XX Kerkrade
Limburg, The Netherlands
(T) +31 (0)45 5355252
(I) www.stradius.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stradius verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

  Contactformulier
  Uw naam
  E-mailadres
  Uw bericht
  IP-adres

  Inschrijfformulier
  Uw naam
  E-mailadres
  IP-adres

  Inloggen
  E-mailadres
  Wachtwoord
  IP-adres

Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die persoonlijke gegevens hebben achter gelaten.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Stradius verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u toestemming heeft gegeven en interesse toont in onze dienstverlening of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  De levering van onze diensten.
  Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
  Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails.
  Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Stradius verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stradius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Periodiek bieden wij een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer het laatste nieuws en praktische tips & tricks. Via het inschrijfformulier op deze website kunt u uw e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Stradius deelt gegevens uit het abonneebestand niet met derden. Tevens kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief via de link "afmelden" of een e-mail te sturen via het contactformulier op onze website.

Misbruik

Wanneer er naar ons redelijk oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde gebruikers voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belang worden geschaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Stradius stelt gegevens altijd ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Cookies

Stradius gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u als relatie ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website.

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan derden.

Affiliate cookies Sommige pagina's kunnen affiliate links bevatten. Wanneer u deze links volgt dan wordt er bij het laden van de partner site een cookie geplaatst. Deze affiliate cookies worden alleen geplaatst met het doel om bij te houden of wij een commissie van onze partner ontvangen. De gevolgen voor de privacy van onze bezoekers is gering, waardoor er geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stradius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stradius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over onze diensten vrijblijvend contact met ons op.

DIRECT CONTACT